Add or Search characters | guilds

“No Name” WoW Guild

Alliance KR-Hyjal    (armory)
world:
n/a
realm:
n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
< previous next >
< previous next >

Level 90 Members: 95, Unique Players: 27

RankCharacterPvE ScoreItem LevelSimDPS
2미스올선대이12298.24592.25323251.7
1Gine12298.24595.38552543.7
2흑비검6786.31594.94536137.7
2빠염옷6201.02591.07
1흑선검6201.02594.56535449.7
0광폭씨너6201.02596.13298639.3
2Chromatik6201.02594.63543962.8
3보법6201.02593.75554451.5
3오빠우리집비었엉6201.02595.38494237.6
1흑명검6115.89595.75532025.9
2흑천검5694.67595.00463097.2
-1이화5000.00579.47295725.8
3보떼5000.00593.50540611.9
3포트거스디루쥬5000.00592.25428675.6
2흑설검5000.00595.73519719.3
2흑술검5000.00595.33492757.0
1슈가파우더5000.00595.33534852.7
1파우더5000.00594.63450659.8
1까꽁이이5000.00592.38537091.3
1난폭씨너5000.00597.25
2벌레공주5000.00593.88489136.0
3라안씨5000.00595.73507587.8
3라아안5000.00594.63535506.8
2흑수검4224.57593.67535479.2
2스톰랜드4034.47594.13547993.7
2청명검3951.94594.63456587.1
2흑파검3885.68595.33522985.7
2흑독검3621.96594.19540354.3
2가을왕자3555.78566.47278832.5
2흑강검3518.15595.00537226.3
1보살씨너3348.92588.38
2흑한검3213.68595.75550325.9
3망고마을3000.00591.27419818.3
2흑고검3000.00595.33525577.4
2흑연검2750.00593.69526647.4
1바디파우더2750.00586.13322612.6
3자두마을2500.00588.31437639.5
3꽈땅2000.00567.60302395.3
2하양진주2000.00573.07375789.6
2Espani2000.00564.40
1베비파우더1750.00574.93
3까망아1290.06569.56264347.3
3진지곰750.00577.93389287.5
2래리사501.00556.13170465.4
3Alexiss250.00563.00307913.6
2Hotissu148.75560.33237253.9
3방구퀸125.01557.67
3너도솔로80.00579.80404882.3
3당목80.00579.19404644.1
2Zine29.14538.87204896.5
3야시법사26.78546.73240482.6
2미인제시카26.78545.20214806.6
3기사시카13.42544.31
3야시사제13.40531.94142408.6
5여김을0.00522.00138150.1
3전능하사0.00522.00147103.1
5만드신0.00522.00114448.7
5거룩히0.00522.00143072.3
5천지를0.00522.00145648.9
5받으시오며0.00522.00143100.6
3훈이라구0.00495.4072786.7
5드루시카0.00544.27
5죽기시카0.00528.07
5고려의빛0.00--
5조선의검0.00465.94
5고려의검0.00479.7567230.5
3술사시카0.00534.53
3야시기사0.00517.53130867.4
3야시흑마0.00548.56215387.9
5검신독종0.00463.7379760.4
5아르나스0.00516.07137381.3
5도도캬0.00492.53
5Prosopon0.00480.4772365.0
5이스나드0.00487.20
5넨찌0.00494.53
3사제시카0.00533.27
3전사시카0.00548.13
5Fieldrogue0.00468.6365378.0
4성적이이게뭐야0.00483.87105022.8
3아직솔로0.00559.75259506.7
5부가가치세0.00489.53
3루시이나0.00529.06200589.9
3로셀리아0.00525.75148858.9
3민사령관0.00551.19204760.2
3다프네민0.00547.6976596.2
2헌터진이0.00531.33172631.5
2시이일0.00530.31122067.5
2몽룡앙0.00477.40
2힐링이얌0.00489.13
2악녀진이0.00541.53205613.0
2맞으면힐드류0.00480.5080704.9
1바닐라셰이크0.00534.93169387.1
1셰이크0.00521.40287031.9
2앙마진이0.00505.19
5이에는이눈에는눈0.00522.00161408.5
login register

Last Updated
 


WoWProgress on Facebook