Add or Search characters | guilds

“No Name” WoW Guild

Alliance KR-Hyjal    (armory)
world:
n/a
realm:
n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
< previous next >
< previous next >

Level 90 Members: 95, Unique Players: 27

RankCharacterPvE ScoreItem LevelSimDPS
2미스올선대이12298.24589.81323251.7
1Gine12298.24595.38552543.7
2흑비검6786.31595.75533798.6
2빠염옷6201.02590.53
1흑선검6201.02595.75536106.7
0광폭씨너6201.02596.13298639.3
2Chromatik6201.02594.63540352.9
3보법6201.02593.75537732.0
3오빠우리집비었엉6201.02595.00493561.9
1흑명검5865.89595.38528541.6
2흑설검5853.94594.93518149.8
2흑천검5444.67595.00453026.1
3보떼5000.00590.13539196.3
3포트거스디루쥬5000.00591.75410779.1
2흑술검5000.00594.93491899.2
1파우더5000.00594.25449865.4
1까꽁이이5000.00592.38480452.5
1난폭씨너5000.00596.88
2벌레공주5000.00593.88480329.6
3라안씨5000.00594.93511634.1
3라아안5000.00594.63487254.6
2흑수검4224.57593.67505926.8
2스톰랜드4034.47582.44547993.7
2흑파검3885.68594.93506017.9
1슈가파우더3766.80592.80508299.7
2청명검3701.94594.63448739.3
2흑독검3621.96594.19533630.9
2가을왕자3555.78566.47278832.5
2흑강검3518.15595.00531485.1
1보살씨너3348.92588.38
2흑한검3213.68595.75534196.5
3망고마을3000.00591.27412967.0
2흑고검3000.00595.33527596.4
2흑연검2750.00592.94495271.6
1바디파우더2750.00584.00312523.7
3자두마을2000.00588.31433978.6
3꽈땅2000.00567.60302395.3
2하양진주2000.00573.07375789.6
2Espani2000.00564.40
1베비파우더1750.00575.53
3까망아1290.06569.56264347.3
3진지곰750.00577.93385778.9
2래리사501.00556.13170465.4
3Alexiss250.00563.00307913.6
2Hotissu148.75560.33237253.9
3방구퀸125.01557.67
3너도솔로80.00579.80412734.6
3당목80.00579.19354264.6
2Zine29.14538.87204896.5
3야시법사26.78546.73240482.6
2미인제시카26.78545.20214806.6
3기사시카13.42544.31
3야시사제13.40531.94142408.6
-1여김을0.00522.00
-1전능하사0.00522.00
-1만드신0.00522.00
-1거룩히0.00522.00
-1천지를0.00522.00
-1받으시오며0.00522.00
3훈이라구0.00495.4072786.7
5드루시카0.00544.27
5죽기시카0.00528.07
5고려의빛0.00--
5조선의검0.00465.94
5고려의검0.00479.7567230.5
3술사시카0.00534.53
3야시기사0.00517.53130867.4
3야시흑마0.00548.56215387.9
5검신독종0.00463.7379760.4
5아르나스0.00516.07137381.3
5도도캬0.00492.53
5Prosopon0.00480.4772365.0
5이스나드0.00487.20
5넨찌0.00494.53
3사제시카0.00533.27
3전사시카0.00548.13
5Fieldrogue0.00468.6365378.0
4성적이이게뭐야0.00483.87105022.8
3아직솔로0.00559.75259509.5
5부가가치세0.00489.53
5하르시아0.00522.80160610.1
3루시이나0.00546.44200589.9
3로셀리아0.00524.63148858.9
3민사령관0.00551.19207558.6
3다프네민0.00519.6076003.3
2헌터진이0.00531.33172631.5
2시이일0.00530.31122067.5
2몽룡앙0.00477.40
2힐링이얌0.00489.13
2악녀진이0.00541.53205613.0
2맞으면힐드류0.00480.5080704.9
1바닐라셰이크0.00528.73
1셰이크0.00559.67287019.9
2앙마진이0.00505.19
-1이에는이눈에는눈0.00522.00
login register

Last Updated
 


WoWProgress on Facebook