Add or Search characters | guilds

“No Name” WoW Guild

Alliance KR-Hyjal    (armory)
world:
n/a
realm:
n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
< previous next >
< previous next >

Level 90 Members: 88, Unique Players: 26

RankCharacterPvE ScoreItem LevelSimDPS
2미스올선대이12298.24588.31323251.7
1Gine12298.24595.38553364.7
2흑비검6786.31594.94485303.1
2빠염옷6201.02588.80
1흑선검6201.02595.75522324.3
3Killcommand6201.02595.73514508.0
0광폭씨너6201.02594.53298639.3
2Chromatik6201.02594.13511904.6
3보법6201.02593.75537732.0
3오빠우리집비었엉6201.02595.00498982.0
1흑명검5865.89595.00512027.5
2흑설검5853.94594.53518804.7
2흑천검5444.67593.81420672.9
3보떼5000.00586.81514692.6
3포트거스디루쥬5000.00589.60391095.4
1파우더5000.00592.50433491.3
1까꽁이이5000.00590.88480452.5
1난폭씨너5000.00596.13
2벌레공주5000.00591.13492682.7
-1라안씨5000.00592.13463857.9
5라아안5000.00593.25525463.3
2흑술검4718.44592.00469894.4
2흑수검4224.57593.27499103.5
3스톰랜드4034.47592.75540975.5
2흑파검3885.68592.80499069.0
1슈가파우더3766.80590.13495101.9
2흑독검3621.96590.56498705.0
2가을왕자3555.78566.47278832.5
2청명검3451.94590.69359177.9
1보살씨너3348.92588.38
2흑강검3268.15593.44493028.0
2흑한검3213.68595.33518384.8
3망고마을3000.00586.27401421.9
2흑연검2750.00579.75401598.9
2흑고검2750.00592.00483452.4
1바디파우더2750.00583.38304291.4
3자두마을2000.00587.50414714.2
3꽈땅2000.00567.60302395.3
2하양진주2000.00573.07375789.6
2Espani2000.00564.40
1베비파우더1750.00564.13
3까망아1290.06569.56264347.3
2래리사501.00556.13170465.4
3Alexiss250.00563.00307913.6
2Hotissu148.75560.33237253.9
3방구퀸125.01557.67
3너도솔로80.00578.47359455.7
3당목80.00568.25320977.2
2Zine29.14538.87204896.5
3야시법사26.78546.07246934.0
2미인제시카26.78545.20214806.6
3기사시카13.42544.31
3야시사제13.40531.94115648.1
3진지곰10.00563.60312199.3
3훈이라구0.00495.40
5드루시카0.00544.27
5죽기시카0.00528.07
5고려의빛0.00--
5조선의검0.00465.94
5고려의검0.00479.7567230.5
3술사시카0.00534.53
3야시기사0.00517.53130867.4
3야시흑마0.00548.56226479.8
5검신독종0.00463.7379760.4
5아르나스0.00516.07137381.3
5도도캬0.00492.53
5Prosopon0.00480.4772365.0
5이스나드0.00487.20
5넨찌0.00494.53
3사제시카0.00533.27
3전사시카0.00548.13
5Fieldrogue0.00468.6365378.0
4성적이이게뭐야0.00483.87105022.8
3아직솔로0.00555.19225976.9
5부가가치세0.00489.53
5하르시아0.00522.80160610.1
3루시이나0.00546.44200589.9
3로셀리아0.00524.63148858.9
3민사령관0.00551.19207400.1
5다프네민0.00547.6956387.6
2헌터진이0.00531.33172631.5
2시이일0.00530.31122067.5
2몽룡앙0.00477.40
2힐링이얌0.00489.13
2악녀진이0.00541.53205613.0
2맞으면힐드류0.00480.5080704.9
1셰이크0.00554.20232725.9
2앙마진이0.00505.19
login register

Last Updated
 


WoWProgress on Facebook