Add or Search characters | guilds

“No Name” WoW Guild

Alliance KR-Hyjal    (armory)
world:
n/a
realm:
n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
< previous next >
< previous next >

Level 100 Members: 71, Unique Players: 23

RankCharacterPvE ScoreItem LevelSimDPS
3삐리리아찌4108.58717.6765837.9
2삐리리보이3543.06713.7364296.1
1흑선검2750.00736.8091320.0
2흑술검2750.00734.1986599.4
2흑비검2250.00731.5387149.6
2흑천검2000.00730.8795054.5
2흑설검2000.00732.5395195.1
5삐리리아씨315.79711.07
0파우더151.45712.3149980.4
2흑연검150.00728.3872073.0
2흑고검150.00729.5388355.1
2청명검150.00727.2785569.0
2흑한검150.00726.7378069.4
1흑명검150.00729.2077225.5
2흑파검150.00728.2083024.2
2흑수검150.00730.6086372.0
2흑독검150.00729.1958812.5
2흑강검150.00730.5079877.8
1바디파우더148.59709.8048097.3
1슈가파우더78.75700.1348578.7
3포트거스디루쥬1.68691.8045582.9
2미스올선대이1.44692.69
3실버나스0.00622.5319211.2
3사악도인0.00686.40
3개구락지겨울사랑0.00680.4432527.6
5치우사제0.00681.0728339.1
5Yellout0.00592.2716584.7
3죽백지공0.00696.4444976.0
3Colorpaper0.00614.4714199.2
3Lansmeres0.00624.3119330.7
3Colorp0.00649.3322304.1
3원조꿀벅지0.00699.8749161.9
3혜신0.00696.4037010.2
5앞에길터라0.00666.6319503.0
3예정된시간0.00634.9420622.5
3칠무해쿠마0.00686.9339277.7
3어냥꾼이0.00691.2048626.7
3예정된운명0.00649.1324207.7
3심쿵도도0.00685.13
3하치매지스트0.00625.8019168.9
3헤카니0.00693.0024196.5
3아스리안0.00636.7320157.8
3탱하는조드0.00657.56
5냥블0.00638.2021514.1
3고려의령0.00641.73
3치우별0.00692.88
3백블0.00643.2022763.5
5고려의궁0.00605.0016160.6
3어법사다0.00688.1941718.2
3섹시도도0.00681.19
3현선0.00695.8041531.4
3빅시스터0.00655.7322111.5
3하치프리스트0.00626.73
3북부사령관민0.00704.3339668.8
3이화0.00686.1332610.9
3조선의검0.00634.6914046.7
5고려의검0.00629.8819065.4
3검신독종0.00700.8753019.4
2스톰랜드0.00640.8115075.0
3하르시아0.00648.6724103.1
3루시이나0.00639.1320966.8
3로셀리아0.00672.0033671.9
3민사령관0.00710.0045427.8
3당목0.00638.0019946.6
2하양진주0.00667.6734308.9
1베비파우더0.00696.0731162.9
1셰이크0.00703.3341607.0
2Chromatik0.00698.5051767.8
2가을왕자0.00683.2030887.1
2까망아0.00667.9426450.1
3방구퀸0.00655.3321368.2
login register

Last Updated
 


WoWProgress on Facebook