Add or Search characters | guilds

“참이슬뻘건거” WoW Guild

Horde KR-Zul'jin    (armory)
Progress: 0/12
world:
n/a
realm:
n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
< previous next >
< previous next >

Level 90 Members: 163, Unique Players: 58

RankCharacterPvE ScoreItem LevelSimDPS
2페퍼법사5000.00594.07543218.9
1해리코트4605.63590.69495205.5
1랩메시아 (u)4425.02577.31337413.8
2코푼판다4284.53592.47431066.5
2불꽃지기4113.08593.81522697.5
2없는게매리트4110.55590.25
2Rator3823.09577.06394420.7
2Fixing3659.64576.13381675.4
0까칠한쵸이3483.90596.13461034.8
2Assay3253.68552.53
2하이브리드루드루3236.51568.13204427.1
2고자는기생과못놈3095.53582.13
2쿵푸팡2913.72574.13
2볼트모터2754.22579.13397700.1
3카텔2750.00574.73378731.2
2주술이패밀리2750.00570.06
3화염지기2750.00591.44511629.8
1Dortmund2750.00583.00417742.5
2유키아스2750.00566.88311452.8
1쵸이뉨2750.00588.53464935.1
2페퍼기사2750.00578.8138459.6
2바디체크2750.00578.07169876.4
2노루센2500.00582.27392554.4
1쿠리아스2390.57567.67301009.0
2사제손이욤2342.00590.67421062.8
3풍푸팡2146.72571.31210870.6
1엠씨비기2120.82586.53475585.8
2Bresbow2000.00573.80373068.4
2리턴택시2000.00581.88451408.3
2굶어죽을하이애나2000.00575.67334936.9
2골론즈술사2000.00576.40349075.8
2하찮흑마법사2000.00577.13378180.1
2칠하트2000.00581.63339948.6
2호드석사2000.00578.13397770.0
2릭엘레1500.00575.50
2래이애나1500.00566.33199166.9
-1내인생은나의것1500.00578.60372090.7
2쿠키팡364.98569.07102891.6
2초코팡364.98564.6377139.6
2랩메348.25580.00290969.5
1헤르셀리나348.25572.81
2기쁨조조장김정은289.96567.63140087.4
-1내인생은원더풀250.00572.56365575.6
2날씬한하이애나112.75529.47130385.4
2린디부스112.32557.87181714.7
2고그려96.01559.27285359.6
2참이슬빨강91.34567.73289337.2
2엠씨토템90.91572.69190244.0
2법사손이여85.79574.93397128.2
2칸캔84.81566.53320431.7
-1내인생은판타스틱80.00567.80293051.0
-1브렐수도80.00546.40
2한새침80.00560.93252282.4
3Bresbaba80.00566.25347698.5
2Brespapa80.00573.20341558.2
2죽박손이욤80.00552.75215232.5
2Superpang79.81531.38110561.8
-1주검주니어65.00527.07185553.6
3암흑파쇄65.00555.20277161.8
2Xinemesis60.26566.20287685.5
3어서나를치유해라60.00542.38251648.1
3헤내시60.00536.53160159.4
-1뀨찡45.00518.33130422.3
3Classe42.43502.47106437.6
2입금왕38.56548.60209565.3
3에에심36.25534.88
2해네시29.28548.25117284.8
2키이아스27.35544.27161078.7
2언대드전사야13.72540.53164075.2
2이젠주술이13.72546.31195831.5
2언대드사재야11.68530.31124365.4
2시마론10.00550.07207504.1
2타우렌드루야10.00533.67
-1드루손이욤0.00500.00
-1사나운발톱0.00466.53
-1젠장난이케살았다0.00414.8042035.9
-1마용남0.00421.7340577.1
-1안경성애자0.00534.47174103.6
3과잉살상0.00522.50152232.4
3브로콜리요정0.00507.47104540.6
3깔끔한사슴0.00542.47191860.8
2굶주린하이애나0.00468.8062766.3
3리틀쿡0.00472.6368941.5
3쿡제이0.00510.53
3썬더정육점0.00425.07
3로테샤0.00456.3136928.8
3신선설렁탕0.00489.44
3쵸코빵빠레0.00492.8770754.9
2티벤0.00520.13142136.2
3일종0.00516.47
3고블린냥꾸니0.00528.33140342.9
2까칠한초이0.00507.13109291.7
3슈테르0.00528.47154273.1
3젤나가를위하여0.00487.5371948.1
2밀크팡0.00527.27
3평화가올꺼라구요0.00512.25
3주스리에요0.00521.60
2신앙심제로0.00515.88
3이회창0.00524.53138773.9
3갤럭틱부두마스터0.00430.38
2고스트레몬0.00507.7392851.9
2다크니스레몬0.00515.1399935.5
2내일그놈0.00493.6979218.5
2적색표시0.00535.5079084.9
2도둥냔0.00527.00119206.7
3Healism0.00277.7529914.7
3몽키로드0.00506.47115889.2
3봉변0.00539.81
2언대드죽기야0.00531.07132098.2
3레이븐노바0.00520.81128844.0
3통령냥꾼0.00527.47141413.4
3복면객0.00505.2593203.2
2참이슬클래식0.00535.07178636.2
2살포시실명0.00475.56
2Xavvio0.00488.1398594.4
2샤먼레몬0.00501.06
2양그리0.00526.88
3Coolbk0.00504.80110391.4
2안티랩터0.00541.06221053.4
2그레이트레몬0.00520.38
3Bankvirus0.00477.1966771.1
2이슬이빨간거0.00517.94
2죽딘0.00468.2083706.3
2먹으러갑니다0.00502.80
3호구대통령0.00485.0682682.1
2간지옥흐주술0.00512.2798303.0
2브라보레몬0.00525.81133551.4
2헌터레몬0.00522.93123334.6
2대줘왕건0.00510.73133729.2
3부라더다메요0.00510.63129971.3
-1내인생은와우풀0.00498.8781282.3
-1내인생은어메이징0.00520.56119905.0
-1내인생은러블리0.00550.40253727.0
2Nancyboy0.00494.3376920.0
2이즈리얼뤼0.00510.5394187.2
2언대드넌누구냐0.00530.25132522.5
2핫도그썹0.00531.00160838.2
2쉐도우하이애나0.00511.19102785.0
3김이쁜0.00515.67149870.5
2Lowdps0.00546.00193787.6
3트롤선인0.00549.93232301.4
3얼라파먹자0.00516.31105602.6
2쇼킹레몬0.00517.2798138.2
3네로누나0.00511.44120458.2
3세모누나0.00378.2023542.9
3네모누나0.00496.13104196.2
3이렇게키우지0.00434.8133238.0
3네로냥꾼0.00476.2765856.1
3테르시온0.00473.0642334.0
3앞으로구른다0.00459.93
3텔레뱅킹0.00493.6376589.6
2삼척소0.00515.2762800.7
2충격의멸제0.00524.27174212.0
2퓨리아스0.00506.47108428.8
3세로누나0.00476.3161267.7
2하이에나마눌님0.00547.33220633.4
3마샬롱0.00503.6973329.4
2Hotdogsub0.00532.20161242.2
2얼라가싫어0.00516.7535326.6
3Anatolia0.00535.88203651.1
3왜나만미워해0.00530.6748377.4
3Kookj0.00483.0777254.8
2한우갈비찜0.00493.47116322.6
login register

Last Updated
 


WoWProgress on Facebook