Add or Search characters | guilds

“호 드 의 영 광 을 위 하 여” WoW Guild

Horde KR-Zul'jin    (armory)
Progress: 0/12
world:
n/a
realm:
n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown

Level 90 Members: 78, Unique Players: 31

RankCharacterPvE ScoreItem LevelSimDPS
6환송0.00443.88
7포복0.00475.60
7채란0.00464.19
7Lod0.00481.31
6욕식기육0.00442.75
6빨간망토미닝0.00494.88
6기적의패0.00482.80
6재봉왕0.00462.50
6연날리는소녀0.00492.50
6쎄지0.00428.38
6토끼는귀없어0.00500.53
3맞스타0.00497.87
6학교폭력0.00467.20
6워리어아이언0.00507.63
6Aruaria0.00428.69
6Sorea0.00470.75
6뮤래0.00368.44
6할가말가0.00475.60
6아서걸야0.00435.67
6지쳐쓰러져0.00483.27
6헤미시온0.00428.13
6블레이드광이0.00486.93
6Zaywith0.00484.75
6Jmax0.00489.20
6빛나는제이0.00485.53
6제이맥스0.00484.94
6죽음의오크술사0.00485.56
6Zmax0.00465.63
6빨강망토카이0.00477.94
6블러디와인0.00461.53
6아메라카들소0.00492.50
6드루부0.00492.81
6절라사아칸넘0.00480.53
6Patrisia0.00444.19
6Puch0.00482.27
6리치한0.00477.93
6리치로0.00480.20
6Vitamln0.00464.19
6리치노0.00473.07
6리치엘0.00461.47
6엄마현아사줘요0.00509.67
6폭군사령0.00483.93
6폭군전설0.00510.60
6무서운언니거든0.00482.06
6도트걸고닥딜0.00482.13
6짱바다0.00491.93
6죽어도죽은게아닌0.00483.07
7트리클로0.00--
6둠터치0.00484.47
6붉은망토카인0.00495.73
3폭풍속이야기0.00473.88
6폭풍속연가0.00448.33
3그냥전사하고싶다0.00438.00
3뚜꺼비연고0.00450.53
6무슨소리도적이야0.00454.00
3바다와하늘0.00464.19
3바다와구름0.00489.63
6카오스큐브의별0.00474.69
6노움보다긔여워0.00483.07
6크나리컬즈0.00487.33
6취백랑0.00456.07
6허무검0.00470.87
3추놈0.00--
3타요0.00--
6꼬꼬마량량0.00463.93
6제리공주0.00479.88
6꼬꼬마탱이0.00433.00
6꼬꼬마빠앙0.00475.60
6꼬마왕자0.00479.00
6베베왕자0.00458.69
6물먹는젓소0.00465.25
6마법도토리0.00485.06
1대구최기사0.00487.00
1엑쓰맨씨0.00472.33
0죽음을부른자0.00482.07
6소금맛웰0.00482.07
6블러디코러넉0.00487.80
6폭투0.00475.73
login register

Last Updated
 


WoWProgress on Facebook